Národné matičné slávnosti 2017 vyvrcholili tento víkend v Trnave. Hlavným partnerom Matice pri ich príprave bol Trnavský samosprávny kraj. V dňoch 7. – 10. septembra vystúpili v meste domáce aj zahraničné folklórne súbory, konala sa konferencia Slovensko v súradniciach času a prebehol rad ďalších podujatí. V nedeľu sa účastníci slávností poklonili pamiatke Milana Rastislava Šefánika a vysadili na jeho počesť lipu. Vencami si uctili aj prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa.

Matica slovenská

POZVÁNKA na Národné matičné slávnosti 2017
Uverejňujeme 4-dňový program Národných matičných slávností v Trnave od 7.9.-10.9.2017. Všetci ste srdečne vítaní v Tr

Zobraziť viac

Národné matičné slávnosti Trnava 2017
7. – 10. septembra
7. septembra (štvrtok)
9.00 h pri Pomníku Antona Bernoláka
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NÁRODNÝCH MATIČNÝCH SLÁVNOSTÍ…

Čítať ďalej

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

KomentovaťZdieľať

Slovenské Národné Noviny

Tohtoročné Národné matičné slávnosti, ktoré pri príležitosti 154. výročia svojho založenia organizuje Matica slovenská, tvoria dve samostatné častí. Jedna z nic

Zobraziť viac

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

Zdieľať

Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej vyvrcholili Národnými matičnými slávnosťami v Trnave. Súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia „Slovens…
youtube.com

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

KomentovaťZdieľať

POZVÁNKA na Národné matičné slávnosti 2017
Uverejňujeme 4-dňový program Národných matičných slávností v Trnave od 7.9.-10.9.2017. Všetci ste srdečne vítaní v Trnave. Program na stiahnutie v PDF nájdete formou odkazu na začiatku článku TU: http://snn.sk/news/narodne-maticne-slavnosti-klopu-na-dvere/

Používateľ Eva Pogranová pridal fotky (31) do albumu Národné matičné slávnosti v Trnave v skupine FSk Pobedimčan.

Naša premiéra v malom slovenskom Ríme – v Trnave 8. septembra 2017. Boli sme súčasťou osláv Národných matičných slávností a zároveň sme spríjemnili deň návštevníkom Trnavského jarmoku 2017. Éj, veru, bolo veselo.

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

Zdieľať

Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej vyvrcholili Národnými matičnými slávnosťami v Trnave. Súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia „Slovens…
youtube.com

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

Zdieľať

Už od piatka nás môžete vidieť na Národných matičných slávnostiach v Trnave. Tešíme sa :)

https://m.facebook.com/maticasvk/photos/a.1448525875437569.1073741826.1448525672104256/1780535482236605/?type=3&source=48

Matica slovenská

POZVÁNKA na Národné matičné slávnosti 2017
Uverejňujeme 4-dňový program Národných matičných slávností v Trnave od 7.9.-10.9.2017. Všetci ste srdečne vítaní v Tr

Zobraziť viac

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

KomentovaťZdieľať

Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej vyvrcholili Národnými matičnými slávnosťami v Trnave. Súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia „Slovens…
youtube.com

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

KomentovaťZdieľať

Už od piatka nás môžete vidieť na Národných matičných slávnostiach v Trnave. Tešíme sa :)

https://www.facebook.com/maticasvk/photos/a.1448525875437569.1073741826.1448525672104256/1780535482236605/?type=3&theater

Matica slovenská

POZVÁNKA na Národné matičné slávnosti 2017
Uverejňujeme 4-dňový program Národných matičných slávností v Trnave od 7.9.-10.9.2017. Všetci ste srdečne vítaní v Tr

Zobraziť viac

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

Zdieľať

Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej vyvrcholili Národnými matičnými slávnosťami v Trnave. Súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia „Slovens…
youtube.com

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

Zdieľať

Peter Horňák zdieľa odkaz v skupine: Čachtice.
13 h ·

Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej vyvrcholili Národnými matičnými slávnosťami v Trnave. Súčasťou podujatia bola aj vedecká konferencia „Slovens…
youtube.com

Páči sa mi toZobraziť ďalšie reakcie

ZdieľaťNárodné matičné slávnosti Trnava 2017

7. – 10. septembra

7. septembra (štvrtok)

9.00 h pri Pomníku Antona Bernoláka

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NÁRODNÝCH MATIČNÝCH SLÁVNOSTÍ

Slávnostné položenie vencov a sadenie lipy

10.00 h v Divadle Jána Palárika

Veľké postavy z dejín trnavského regiónu – fotogaléria

Panteón búst významných osobností

Slovensko v súradniciach času – vedecká konferencia

Prednášajúci: Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Marián Tkáč, PhD. – predseda Matice slovenskej, ThDr. Daniel Dian – tajomník SSV, Mgr. Miloš Klátik, PhD. – generálny biskup evanjelickej cirkvi a. v., prof. JUDr. Marek Šmíd, PhD. – rektor Trnavskej univerzity, doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. – rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Garanti konferencie: Matica slovenská, Trnavský samosprávny kraj, Trnavské arcibiskupstvo, Generálne biskupstvo ECAV, Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

10.00 h v Knižnici Juraja Fándlyho

ŠKOLA FANTÁZIE – literárne podujatie určené žiakom základných škôl

Scenár, réžia, moderovanie: Igor Válek

11.00 h v Strednej priemyselnej škole strojníckej

PREZENTÁCIA VYDAVATEĽSKEJ ČINNOSTI MS spojená s besedou so šéfredaktormi matičných periodík, s autormi, predajom kníh a autogramiádou

18.00 h v Divadle Jána Palárika

DOBRODRUŽSTVO alebo ZMIERENIE PRI OBŽINKOCH

Divadelné predstavenie

8. septembra (piatok)

10.00 h v Univerzite sv. Cyrila a Metoda

Prezentácia vedeckých ústavov a odborných pracovísk Matice slovenskej a Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Prednášajúci: doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. – Slovenský historický ústav MS, Mgr. Marián Grupač, PhD. – Slovenský literárny ústav MS, PhDr. Zuzana Pavelcová – Krajanské múzeum MS, Mgr. Pavol Madura – Archív MS, Mgr. Margaréta Vyšná – Stredisko národnostných vzťahov MS, PhDr. Peter Mulík, PhD. – Historický odbor MS, Ing. Ladislav Lysák, DrSc. – Národohospodársky odbor MS, Mgr. Roman Michelko – Politologický odbor MS, zástupca Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Moderátor: Peter Cabadaj

10.00 – 13.00 h na Trojičnom námestí

Folklórne súbory a dychové hudby

Zametski koren z Chorvátska, Močenčanka z Močenku, Liptáci z Ukrajiny, Drienka z Nitry, Haviar z Rožňavy a Čerhovčan z Bardejova

14.00 h v Knižnici Juraja Fándlyho

LITERÁRNA SÚŤAŽ MATIČNÁ ESEJ 2017 – Hurbanov odkaz dnešku

Slávnostné vyhlásenie celoštátnej literárnej súťaže študentov vysokých škôl. Účinkujú laureáti súťaže, Marián Grupač, Zuzana Bukovenová

10.00 – 21.00 h v City Aréne

FOLKLÓRNE MATIČNÉ SLÁVNOSTI TRNAVA 2017

Čerdavanka z Rumanovej, Radosť z Veľkých Loviec, Uľančanka z Pustých Úľan, Trnavček z Trnavy, Šurianka zo Šurian, Ujlačanka z Veľkého Zálužia, Krpčiarik z Dunajskej Stredy, Zametski koren – chorvátski tamburáši, Rošindolčané z Ružindola, Matičiarky z Košíc, Pustakerčanka z Pustých Sadov, Tamburáši zo Šurian, Kepežďanka z Hájskeho, Slnečnica z Dunajskej Stredy, Čerhovčan z Bardejova, Javorina z Prešova, Liptáci z Ukrajiny, Haviar z Rožňavy

9. septembra (sobota)

10.00 – 13.00 h na Trojičnom námestie

MATICA SLOVENSKÁ POZDRAVUJE TRNAVSKÝ JARMOK

Trnavček z Trnavy, Liptáci z Ukrajiny, Važina zo Šoporne, Trnafčan z Trnavy, Haviar z Rožňavy, Čerhovčan z Bardejova

10.00 h v Dome kultúry

VÝSTAVY: Tlačiareň Neografia, Masky a maškary v ľudovej kultúre, Cesta slovenskou Amerikou, 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, Knižná produkcia Matice slovenskej, Krajanské múzeum Matice slovenskej

16.00 – 17.30 h v Divadle Jána Palárika

VŠADE DOBRE, V TRNAVE NAJLEPŠIE

Galaprogram Národných matičných slávností

Spevokol BRADLAN, detský folklórny súbor TRNAVČEK, Zametski koren z Chorvátska, folklórny súbor HAVIAR z Rožňavy, ZUŠ M. Sch. Trnavského, kapela CABO, folklórny súbor TRNAFČAN

Scenár, réžia: Peter Cabadaj

10.00 – 21.00 h v City Aréne

MATIČNÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI TRNAVA 2017

Matičiarky z Košíc, Pobedičan z Piešťan, Čerhovčan z Bardejova, Teplanka z Teplíc, Haviar z Rožňavy, Šurianček s Robom Kazíkom, Jeseň z Partizánskeho, Velča z Martina, Jatelinka z Abrahámu, Kesanka z Bánova, Matičiar z Levíc, Vrbovianka z Levíc, Janíkovská studnička z Janíkoviec, Lidovec z Nitry, Močenčanka z Močenku, FS Cífer, Liptáci z Ukrajiny, Šintavan zo Šintavy, Javorina z Prešova, Šurovanka zo Šúroviec

10. septembra (nedeľa)

9.00 h v Evanjelickom kostole

SLUŽBY BOŽIE

10.00 h Pietne zhromaždenie pri soche M. R. Štefánika

11.00 h Pietna spomienka pri pamätnom reliéfe Štefana Moysesa

11.30 – 12.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA

13.00 h na Trojičnom námestí

ROZLÚČKA MATIČNÝCH SÚBOROV S TRNAVOUMinulý rok sme mali špatné počasie, boli sme v západnom krídle radnice. Tento rok bolo celý týždeň nádherné počasie, horúco, iba v očakávanú sobotu sa okolo piatej zotmelo, zahrmelo a spustil sa lejak. Volám Jankovi Hrčkovi, vynikajúcemu človek a zvukárovi, či ideme opäť na radnicu. Ale on mi vraví, že o siedmej večer sa určite vyčasí. A veruže mal pravdu a prežili sme nádherný večer s hudbou a poéziou.

Svojou prítomnosťou nás aj tento rok potešil herec a recitátor Jozef Šimonovič, ktorého hlas vás pohladí. Ďalším prínosom bol herec DJP v Trnave Tomáš Mosný a príjemným prekvapením v mužskej časti osadenstva bol Pavol Tomašovič, ktorému ohromne sedí poézia súčasných moderných autorov, napr. Benjamína Škreka, či víťazov celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA 2017, ktorých poéziu si mohli naši priaznivci vypočuť v dvoch blokoch.

Z nežnejšieho pohlavia to bola úžasná recitátorka,poslankyňa NR SR, JUDr. Magdaléna Kuciaňová, ktorá nikdy neodmietne pozvanie do Trnavy. No a potom naša “klasika”, Grétka Partelová, či Stanka Borisová. Priliehavý hudobný rámec poetickému podujatiu v noci, pod stromami, za mihotania fakieľ vytvorila hudobníčka a poetka Beátka Kuracinová – Vargová.

V poslednom bloku – voľné pódium veršov vo vašom podaní – sme mohli znovu obdivovať M.Kuciaňovú, ktorá dala Hviezdoslava, s nadčasovým KAINom a ÁBELom, po ktorej vážnosti nás rozveselil Titus Holič so svojimi básničkami o víne,na  čo Beátka rozšantila publikum do rytmického potlesku piesňou VÍNEČKO (o všetkých druhoch vína). Nasledovala Klárika Bartakovičová, ktorá uviedla ďalších ocenených trnavských autorov, dokonca jeden z nich nabral odvahu – Pavol Matuščák – a zarecitoval nám ďalšiu svoju báseň “VALENTÍNSKA”. A čo nás potešilo, okrem Gabriely Gotthardovej nám svoje texty predniesli aj mladí autori, Marek Švec a Roman Beňo a jedna milá pani, ktorá bola v Trnave iba na návšteve.

Takže okrem víťazných prác odzneli verše V.Turčányho, M.Válka, B.Škreka a J.Tomášika a moderátorka večera vo svojich dvoch vstupoch načrtla významné, či okrúhle historické a kultúrne výročia, napr. 300. výročie narodenia Márie Terézie, 200. výročie narodenia Andreja Radlinského, zakladateľa SSV a MS, 100. výročie Fatimských zjavení, 90. výročie narodenia Miroslava Válka, Trnavčana, dlhoročného ministra kultúry, vynikajúceho básnika. Avšak hlavnou motiváciou bola pripomienka na 25. výročie ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Tento rok Vám to nevyšlo? Nevadí na budúci rok Vás určite očakávame!T R N A V S K É          K U L T Ú R N E            L E T O

LITERÁRNY KLUB B E R N O L Á K

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

MESTO T R N A V A

pozýva na

NOČNÉ  VERŠE  PROMENÁD

XIII. ročník

sobota 22. júla 2017 od 21.oo hodiny

TRNAVSKÁ PROMENÁDA-BERNOLÁKOV SAD

V prípade nepriaznivého počasia

ZÁPADNÉ KRÍDLO TRNAVSKEJ RADNICE

V programe vystúpia Magdaléna Kuciaňová, Stanka Borisová, Margareta Partelová, Mária Bartakovičová, Jozef Šimonovič, Tomáš Mosný, Pavol Tomašovič, Titus Holič  a hudobný doprovod Beáta Kuracinová Vargová

Program: víťazné básne celoslovenskej literárnej súťaže ako aj renomovaných básnikov

Scenár a moderovanie Adriena Horváthová

záver

VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ

Príďte, tešíme sa na Vás!MIMORIADNE OCENENIA

LAUREÁTKA SÚŤAŽE

CENA PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

GABRIELA GRZNÁROVÁ

Topoľčany

CENA PRIMÁTORA MESTA TRNAVA

MÁRIA KUTÁKOVÁ – OPATOVSKÁ

Trnava

CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ

JANKA BLAŠKOVÁ

Jaslovské Bohunice

CENA LITERÁRNEHO KLUBU BERNOLÁK TRNAVA

JOZEF DARMO

Bratislava

P O É Z I A

I. kategória

1. miesto PETRA POLNIŠEROVÁ, Nová Baňa

2.miesto MÁRIA BARNOVSKÁ, Stará Ľubovňa

3. miesto KATARÍNA MELCHEROVÁ, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

LAURA NOVOTNÁ, Smižany

PETER KAMENICKÝ, Svidník

VANESA KNAPÍKOVÁ, Plavnica

JÚLIA PLATKOVÁ, Plavnica

II. kategória

1. miesto JÁN KOVÁČIK, Rudno nad Hronom

2. miesto MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ, Topoľčany

3. miesto ADAM KOLLÁR, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

MATEJ FELDBAUER, Stupava

BRANISLAV VALKOVIČ, Tlmače

III. kategória

1.miesto MAREK SOPKO, Nitra

1. miesto JOZEF TOMÁŠIK, Bratislava

2. miesto JÚLIA RAKOVSKÁ, Smolenice

2. miesto PETER ŠÍPOŠ, Topoľčany

3. miesto ADRIÁNA KONDLOVÁ, Trnava

3. miesto EDITA STRIEŽENCOVÁ, Trnava

Čestné uznanie

JANKA BERNÁTHOVÁ, Banská Štiavnica

EMÍLIA FILIPOVÁ, Svätý Peter

KATARÍNA KISSOVÁ, Banská Štiavnica

ANNA LAŽOVÁ, Svidník

PAVOL MATUŠČÁK, Trnava

ĽUDMILA PISARSKÁ, Prešov

ZLATICA ROY, Trnava

MICHAL SCHMIDT, Senica

MÁRIA STOPKOVÁ, Čimhová

Ďalšie zážitky a fotodokumentácia  trochu neskôr …

P R Ó Z A

I. kategória

1. miesto PETRA POLNIŠEROVÁ, Nová Baňa

2. miesto KRISTÍNA KOBOLKOVÁ, Klokočov

3. miesto ZUZANA KAČMÁROVÁ, Svidník

Čestné uznanie

SAMUEL DROTÁR, Svidník

MICHAELA MILÁ, Rovné

BIANKA ZRIBKOVÁ, Nižná Jedľová

II. kategória

1. miesto JÁN JAKUB PŐS, Bojnice

2. miesto IVANA ŠAFFOVÁ, Michalovce

2. miesto TOMÁŠ KIČINA, Bratislava

3. miesto IVANA JAČALOVÁ, Závažná Poruba

3. miesto MIROSLAVA GAŽOVÁ, Špačince

Čestné uznanie

KARIN CHRVALOVÁ, Trnava

SLÁVKA JALČOVÁ, Michalovce

DOMINIKA MARČANOVÁ, Čadca

NATÁLIA MARKOVÁ, Topoľčany

BRANISLAV VALKOVIČ, Tlmače

III. kategória

1. miesto JÁN VANÍK, Brusno

1. miesto ŠTEFAN HOROVSKÝ, Zálesie

2. miesto KATARÍNA KOLÁRIKOVÁ, Bratislava

2.miesto ZUZANA MARTIŠKOVÁ, Topoľčany

3. miesto ADRIÁNA KONDLOVÁ, Trnava

3. miesto JOZEF PÁLENÍK, Svinná

Čestné uznanie

HELENA ABERŠTIKOVÁ, Jalšové

JANKA BERNÁTHOVÁ, Banská Štiavnica

RIA DÓKOVÁ, Trnava

MÁRIA GÁBORÍKOVÁ, Banka

HUBERT HANYCH, Banská Bystrica

IMRICH JESENSKÝ, Čaňa

JOZEF KOTTRA st., Levice

ARPÁD MATEJKA, Trnava

ZLATICA ROY, Trnava

RICHARD R. SENČEK, Banská Bystrica

MICHAL SCHMIDT, SenicaHlavné úlohy MO MS Trnava na roky 2017 – 2020

Tak ako každoročne, tak aj v rokoch 2017 – 2020, okrem pravidelného stretávania výboru v prvý utorok v mesiaci plánujeme, pokiaľ nám budú sily stačiť a spoločensko – ekonomické prostredie priať, zrealizovať

Január

XXIV. –XXVI.   ročník tradičného matičného plesu

Marec

Valné zhromaždenie, alebo členská schôdza MO MS Trnava

Máj

XIX. – XXII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA

Júl

XIII. – XVI.  ročník NOČNÉ VERŠE PROMENÁD

December

VIANOČNÉ STRETNUTIE a zasadanie OR MS

V roku 2017 si budeme  pripomínať významné výročia a udalosti našich slovenských národných dejín, ako aj významných slovenských osobností.

MS vyhlásila rok 2017 za rok Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia a SSV si pripomenie 200. výročie narodenia Andreja Ľudovíta Radlinského, svojho zakladateľa.

Z matičných a národných dejín si pripomenieme 220. výročie narodenia biskupa Štefana Moysesa, prvého predsedu MS, 225 výročie založenia Slovenského učeného tovarišstva s hlavným stánkom v Trnave.

Nášho MO MS a mesta Trnavy sa týka osobnosť Dr. Pavla Žišku, rodáka zo Skalice, kde je aj pochovaný. Od roku 1918 pôsobil ako profesor náboženstva na gymnáziu a ako vicerektor biskupského seminára sv. C a M v Trnave. Od roku 1924 bol predsedom MOMS Trnava a patril k hlavným osobnostiam a slávnostným  rečníkom Trnavy počas celého pôsobenia u nás (1938). Zaslúžil sa o postavenie pomníka M.R. Śtefánika v Trnave a mnohých ďalších slovenských dejateľov po celom Slovensku. 17.9. si pripomenieme 70.výročie jeho úmrtia. V rámci našich dlhodobých úloh plánujeme v roku 2019, pri 140. výročí jeho narodenie odhaliť mu pamätnú tabulu, ktorú mu spomínali jeho vďační odchovanci hneď po jeho skone.

Z politických predstaviteľov to bude 18. apríla spomienka na hanebnú popravu nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisa a 13. októbra to bude 130. výročie jeho narodenia.

Na jeseň, počas Trnavského jarmoku plánuje MS tohoročné

NÁRODNÉ MATIČNÉ DNI 2017

zrealizovať v Trnave. Budeme sa mať čo obracať. Prípravné výbory prebiehajú už od decembra 2016 a sú s pravidelnosťou každý mesiac.

Napriek tomu, že v Trnave nie je profesionálne matičné zariadenie – MATIČNÝ DOM, čím vlastne MS porušuje  svoje vlastné  STANOVY (v každom krajskom meste zriadiť D-MS- citácia zo Stanov),  KR MS TK pravidelne zasadá v Trnave. Trnava jej poskytuje bezplatne priestory a bez nároku na honorár svoje služby, vďačne vychádza v ústrety. Minulý rok bol v Trnave na TTSK aj Krajský snem KR MS TK.

MO MS pravidelne spolupracuje s OMM, OR MS Trnava –minulý rok boli zriadené nové MO MS v Kátlovciach a v Malženiciach, ako aj so spoločenskými organizáciami pri spolupráci aj uvedených podujatí : DJP, KJF, MESTO Trnava, TTSK, redakcia KULTÚRA Rádio LUMEN, UKF v Nitre a i., týmto im vyjadrujem aj naše poďakovanie.

Okrem toho je to pravidelná výmena skriniek MO MS Trnava na Trhovej ulici, podľa zrealizovaných podujatí, či pripomienka výročí, ďalej je to  vedenie KRONIKY MO MS Trnava (poďakovanie Mgr. M. Kutákovej).

Ďalej  dopĺňame našu webovú stránku.

Nesmieme zabudnúť na spoluprácu s LKB a zabezpečovaní stretnutí jej členov a záujemcov aspoň 4x do roka. Práve v utorok  28. marca priravujeme prezentáciu publikácie LITERÁRNA TRNAVA  – 15. výročie literárnych  kaviarní, ktorá bude v Dome hudby M.Sch. Trnavského od 16tej hodiny pozvať !

Náš MO MS má aj svoju publikačnú činnosť. SPRIEVODCA po trnavských cintorínoch 3 diely + 1 CD, bulletiny k 80., 85, 90. výročiu založenia MO MS Trnava, každoročne k vyhodnoteniu  zborník z víťazných prác z celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA.

ZÁVER:

Veľká Matica vydala v r. 2013 publikáciu –  PRO MEMORIA – PRE PAMÄŤ MS. V III. časti publikácie je téma  Historický odkaz MS a jej miesto v súčasnej slovenskej spoločnosti.

Z podnadpisu Budúcnosť Matice slovenskej, heslovite vyberám: Ak náš národ, teda aj štát a Matica chce prežiť ďalších 150 rokov( pri výročí Matice), musíme zjednocovať spoločnosť, nápadmi podporovať v mnohých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života, prekračovať tradičné chápanie vlasti, ale zároveň novými formami viesť k VLASTENECTVU, k pôde, ale hlavne

M O R Á L K E !

Celá naša činnosť musí stáť na tradičných národných a kresťanských základoch a musí byť zasvätená modlitbe Metodových žiakov: „Na kráľovstvo naše, Pane, milosťou tvojou zhliadni. A nevydaj, čo je naše, cudzím, a neobráť nás za korisť národom pohanským.“

Otcovia nášho národa mali krásny pozdrav, ktorý akosi vymizol

z našich komunikácií : ZA BOHA( život ) A ZA NÁROD (slobodu)

Dr. Tiso dal za národ svoj ŽIVOT!MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V T R N A V E

Vážení členovia MS, milé sestry a bratia

pozývame Vás na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 23. marca 2017 o 16.00 hod.

v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave na Trojičnom námestí č.2,

na I. poschodí

Program :

1. Matičná hymna

2. Kultúrny program

3. Otvorenie VZ,  privítanie hostí, členov MS

4. Schválenie rokovacieho a volebného programu

5. Voľba pracovných komisií- návrhovej, volebnej a overovateľov zápisnice

6. Správa o činnosti MO MS za obdobie 2013 – 2016

7. Správa o hospodárení MO MS

9 . Hlavné úlohy MO MS Trnava na roky 2017 – 2020

10. D i s k u s i a

11. Voľba predsedu, členov výboru a dozorného výboru

12 . Voľba delegáta a náhradníka  na Snem  MS

13. Návrh na uznesenie – záver – občerstvenie

PhDr. Adriena Horváthová, predseda

Členské si môžete zaplatiť už od 15.30, očakávame Vašu účasť !Pekne prosím, kto pozná pani Drinkovú, oznámte jej že náš tradičný matičný ples sa nekoná, lebo vstupenky si zakúpilo iba 46 záujemcov.

Peniaze za lístky radi vrátime, len nemáme kontakt na pani Drinkovú, prosím DAJTE JEJ VEDIEŤ !!!Home » Kraje » „Spomienky votkané do príbehov”

„Spomienky votkané do príbehov”

thumbnail

Trnava

Nedávno sa v elegantných priestoroch Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave konalo  pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, Knižnice Juraja Fándlyho, Divadla Jána Palárika , Mesta Trnava a Miestneho odboru Matice slovenskej Trnava výnimočné podujatie pre celú kultúrnu verejnosť mesta.  Dáma, ktorá štvrťstoročie aktívne pôsobí v Matici slovenskej a už 22 rokov je predsedníčkou jej Miestneho odboru v Trnave, uvádzala svoju autobiografickú knihu „Spomienky votkané do príbehov“.  Príležitosťou k veľkej oslave bolo jej krásne životné jubileum, keďže sa presne v deň akcie dožívala svojich 70.narodenín.

PhDr. Adriena Horváthová je osvietenou dušou trnavského kultúrneho života a neúnavnou organizátorkou množstva významných spoločenských podujatí, ktoré rozvíja už dlhé roky. Veď spomeňme len Nočné verše promenád (t.r. 12.výročie), Celoslovenská literárna súťaž O cenu slovenského učeného tovarišstva (18.ročník), Tradičný matičný ples (23.ročník ). Je nositeľkou mnohých ocenení a dámou, ktorá si zaslúži náš obdiv a úctu.

V rámci programu sa uskutočnila aj Módna prehliadka dizajnérky Gabriely Giotto, ktorá je dcérou Dr. Adrieny Horváthovej, keďže išlo o narodeninový darček. Tí, ktorí prišli prvýkrát do kontaktu s tvorbou mladej talentovanej dizajnérky, boli určite prekvapení, keďže tá už absolvovala úspešné módne prehliadky vo viacerých kútoch sveta, vrátane  Beirutu v Libanone či v Hollywoode a vo svojej rodnej Trnave mala premiéru. A treba povedať, že Trnavčania nešetrili potleskom. Najmä počas druhej časti prehliadky, kde tlieskali pri každom jednom modeli. Kým sa modelky prezliekali, prišiel na rad hudobný darček v podobe speváckeho vystúpenia Alfréda Vajaji, ktorého hlasoví odborníci nazývajú slovenský David Bowie. Oslávenkyni zaspieval dve skladby: slovenskú verziu My Way od legendárneho Franka Sinatru a kultovú Naked Eyes od Davida Bowie.

Počas večera si hostia vypočuli interview o knihe aj krátku ukážku z poviedok, ktorú osobne predniesla samotná autorka. Nechýbali početné gratulácie oficiálnych aj rodinných hostí. Za všetkých spomenieme predsedu MS  Ing. Mariána Tkáča, ktorý vyzdvihol aktívny kultúrny prínos Dr. Adrieny Horváthovej a odovzdal jej cenný dar Matičný kríž visiaci na stuhe s knihou a plastickým matičným znakom s textom : CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ Adriene Horváthovej  pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú  činnosť pri napĺňaní programu MS v Trnave 22.októbra 2016        Ing. Marián Tkáč, PhD, predseda MS .  Z poverenia predsedu Trnavského samosprávneho kraja vystúpila Dr. Ľubica Malá, vedúca odboru kultúry a prečítala osobnú gratuláciu Ing. Tibora Mikuša. Aby hovorené slovo vystriedala hudba, prišiel zahrať a zaspievať aj dlhoročný frontman kultovej Trnavskej formácie The Breakers, riaditeľ niekdajšieho hudobného festivalu DOBROFEST a rodinný priateľ Peter BONZO Radványi.

Nová kniha „Spomienky votkané do príbehov“ sa uvádzali do života krásnymi pestrofarebnými jesennými listami, ktoré priam ladili s farbou obalu knihy. Symbolický akt „krstu“ prišli vykonať predseda MS Ing. Marián Tkáč spolu s Dr. Ľubicou Malou, vedúcou odboru kultúry TSK. Všetci gratulujúci hostia dostali od autorky čerstvý výtlačok jej novej knihy a boli pozvaní na slávnostnú recepciu. Tam už v uvoľnenejšej atmosfére si mohli hostia ešte vychutnať krásne tanečné vystúpenie argentínskeho tanga v podaní Doda Granca s partnerkou, ktorí patria medzi top lektorov v rámci EÚ. Prezentácia novej knihy aj oslava 70.narodenín Dr. Adrieny Horváthovej boli krásnym umeleckým zážitkom. Srdečne blahoželáme!

Gabriela Horváthová (umelecké meno Gabriela Giotto)

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatiaT R N A V S K É          K U L T Ú R N E            L E T O

LITERÁRNY KLUB B E R N O L Á K

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

MESTO T R N A V A

pozýva na

NOČNÉ  VERŠE  PROMENÁD

XII. ročník

sobota 16. júla 2016 od 22.oo hodiny

TRNAVSKÁ PROMENÁDA-BERNOLÁKOV SAD

V prípade nepriaznivého počasia

ZÁPADNÉ KRÍDLO TRNAVSKEJ RADNICE

V programe vystúpia a domácich a zahraničných autorov a víťazov celoslovenskej literárnej súťaže budú prednášať

profesionálni interpreti, ako aj domáci recitátori

Scenár a moderovanie Adriena Horváthová

záver

VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ

Príďte, tešíme sa na Vás!