Ocenenie pre Zlaticu Matlákovú

Poetka Mgr. Zlatica Matláková získala medailu Matice slovenskej pri životnom jubileu

Poetka Mgr. Zlatica Matláková získala medailu Matice slovenskej pri životnom jubileu