Trnavský samosprávny kraj, Matica slovenská a Obec Dolná Krupá nám vyslovili pozvanie

Zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave sa na Pozvanie Trnavského samosprávneho kraja a Matice slovenskej Martin zúčastnili na historicky zaujímavom stretnutí v Dolnej Krupej.

Podujatie bolo venované Roku kresťanskej kultúry a odhaleniu pamätej tabule Prof.ThDr.Alojzovi Martincovi (1917-1996) a národnému umelcovi Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskému (1881 – 1958). Najprv, v sobotu 5. júna bola o 10tej hodine ďakovná bohoslužba v kostole sv.Andreja v D.Krupej. Hlavným celebrantom bol ThDr. Marián Červený, PhD., farár katedrály sv. Martina v Bratislave, ktorého mnohí poznajú z jeho účinkovania v Brestovanoch, koncelebroval Mgr. Miroslav Kováč, farár z Dolnej Krupej.Marián Červený si pozval Folklórnu spevácku skupinu z Čiernych Kľačian, kde viac rokov pôsobil ako farár.

Na svätej omši boli prítomní hostia : Prof. Milan Čič, poradca pána prezidenta SR, Stanislav Bajaník za Maticu slovenskú, Tibor Mikuš, poslanec NR SR a predseda Trnavského samosprávneho kraja. Okrem toho boli prítomní : rodina M.Sch.Trnavského – JDUDr. ŠTefan Bugala, najmladší vnuk národného umelca a  jeho manželka, PhDr. Edita Bugalová – Sieglová, riaditeľka Slovenského hudobného múzea v Bratislave a rodina prof. Martinca – široká a rozvetvená rodina Bajaníkovcov aj v Dolnej Krupej.

Po svätej omši podujatie odhalenie pamätnej tabule –  moderoval a stmelujúce úvodné slovo mal Stanislav Bajaník. Ako prvého vyzval prof. Milana Čiča, ktorý sa priznal, že (ako bývalý člen KSS – pôznámka AH) bol aj organistom. Potom hovoril Tibor Mikuš, predseda TTSK, po ňom  prehovoril starosta obce D.Krupá. K odhaleniu pamätnej tabule prof. Martincovi a M.Sch.Trnavskému – boli prizvaní najvyšší hostia a ich  rodinní príslušníci.

Môžete si položiť otázku, prečo taká symbióza – farár a národný umelec? Odpoveď sme našli v príhovore S.Bajaníka. M.Sch.Trnavský bol pri osádzaní a uvedení nového organu v kostole v D.Krupej a zároveň svojmu priateľovi a farárovi Martincovi zložil k posviace  “ 150.ŽALM ku posviacke organa v Dol.Krupej (4.IX.1949) pre miešaný zbor a svojmu milému priateľovi, prof. Dr. Allojzovi Martincovi  složil Mikuláš Schneider – Trnavskýz 28.VII.1949″ čo bolo v rukopise, a ako ináč, na papieri s notovou osnovou, uvedené na prvej strane  na informačne veľmi hutnej (hustej?) pozvánke.Na jej zadnej strane je veľmi zaujímavá informácia , taktiež z archvívu, PAMÄTNÁ LISTINA z posviacky nového organa 4. spet.1949 v Dolnej Krupej:

Výbor cirkevnej obce v Dolnej Krupej, hodlajúc zachovať trvalú pamiatku na tento slávny pre našu farnosť deň, v ktorom J.Exc.Ndp. biskup Dr.Michal Buzalka, za asistencie početného duchovenstva a doprevádzania kostolného chorálu prof. M.Schneidra-Trnavského z Trnavy,

          odovzdáva Vám túto vďačnú pamiatku na svedectvo, že Vaša blahorodá rodina prispela na nové organy 100.- Kčs.

         V Dolnej Krupej na deň posv.chrámu a nového organa 4. spet. 1949.

Dr.Alojz Martinec, predseda cirk.obce – farár, Ferd.Štibrány, cirk.otec, Rímskokatolícka cirkevná obec Dolná Krupá (otlačok pečiatky – okrúhle razítko).

 Za Miestny odbor Matice slovenskej sa zúčastnili a kvietky k tabuli položili : PhDr. Adriena Horváthová, predseda, a Edita Döményová a Margaréta Partelová, podpredsedníčky.

DSC01847DSC01848

 

 

 

 

 

 

DSC01852

DSC01853

 

 

 

 

 

 

DSC01854

DSC01855

 

 

 

 

 

 

DSC01856

DSC01857

 

 

 

 

 

 

DSC01858

DSC01859

 

 

 

 

 

 

 

DSC01860