Pozvánka na Nočné verše promenád

T R N A V S K É    K U L T Ú R N E    L E T O

LITERÁRNY  KLUB  B E R N O L Á K  TRNAVA

Miestny odbor Matice slovenskej

M E S T O   T R N A V A

pozýva   na

NOČNÉ  VERŠE  PROMENÁD

VI. ročník

sobota 18. júla 2009 od 22.oo hodiny

TRNAVSKÁ PROMENÁDA – BERNOLÁKOV SAD

Interpretovať budú

Dagmar Bruckmayerová, Hilda Michalíková, Vladimír Jedľovský,

Lucia Jagerčíková, Margaréta Partelová, Stanka Borisová,

Titus Holíč, Marián Mrva, Anton Škreko a ďalší

domácich a zahraničných básnikov

a víťazov celoslovenskej literárnej súťaže

sNa záver

VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ

Príďte, tešíme sa na Vás !