Literárny klub BERNOLÁK Vás pozýva

Trnavský samosprávny kraj * Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Literárny klub Bernolák pri Miestnom odbore Matice slovenskej
JUDr. Magdaléna Kuciaňová, poslankyňa NR SR
Západoslovenské múzeum v Trnave

Vás pozývajú na uvedenie literárneho zborníka

KEĎ JE  SLOVO ZLATOM
autorov MARIÁNA BABIRÁTA
ADRIENY HORVÁTHOVEJ
IVETY ŠIMČÍKOVEJ

Pozdrav RS BRADLAN
vo štvrtok 30. mája 2019 o 17.00 hod.
do malej sály Domu kultúry na Trojičnom námestí v Trnave
(vchod zo zadného traktu, na prvom poschodí vpravo)