VÝROČNÝ KOCERT RS BRADLAN

ROBOTNÍCKY SPEVOKOL BRADLAN

Vás srdečne pozýva na

VÝROČNÝ KONCERT

nedeľa 2.júna 2019 o 18:00 hod.

Kostol sv. Jozefa v Trnave

Diriguje: Andrej RAPANT