Vyhodnotenie SUT 2019

Úvodné slovo
Je to pravda, že naša súťaž otvára svoju tretiu dekádu, že máme tu XXI.
ročník celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO
TOVARIŠTVA 2018/2019? Áno, vyzerá to na skutočnosť, je to realita.
Začnime teda číslami. V prvej kategórii poézie porota hodnotila
19. súťažiacich, v druhej kategórii ich bolo 7 a v tretej kategórii súperili 17.
V próze bolo v prvej kategórii 6 autorov, v druhej taktiež 6 a v tretej,
akoby sa dohodli s poetmi, taktiež 17.
Viacerí autori sa pokúšajú o prózu, aj o poéziu. Napríklad starý pán
Michal Schmidt zo Senice, či vynikajúca Zuzana Martišková z Topolčian. Ba
aj v prvej kategórii skúša tak písať Lívia Čeremugová zo Svidníka.
Zhrňme si to: Do aktuálneho ročníka súťaže 2018/2019, sa prihlásilo
so svojim prácami 72 autorov.
Ten život okolo nás nesmierne letí. V tomto roku si pripomíname aj
30. výročie založenia Literárneho klubu BERNOLÁK, pri Miestnom odbore
Matice slovenskej v Trnave, ktorý každoročne súťaž vyhlasuje a je jej
hlavným organizátorom. Spoluorganizátormi sú Mesto Trnava, Trnavský
samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Matica slovenská, Literárny týždenník KULTÚRA, či Bernolákova spoločnosť Bratislava.
Vraví sa, že zmena je život. Za obdobie 20. ročníkov súťaže máme,
takpovediac tretiu porotu. V prvom desaťročí to boli: Teodor Križka, Zlata
Matláková, Jozef Brunclík. V ďalšom desaťročí to boli s malými obmenami:
Ján Gallik, Eva Jarábková, Jozef Brunclík. No a tretie desaťročie začíname
s porotou v zložení : prof. Eva Fordinálová, Peter Tollarovič a Benjamín
Škreko.
Možno stojí za zmienku spomenúť, že niektorí autori (už druhý rok)
posielajú so svojou literárnou prácou aj „darček“, priloženú publikáciu vydanú vo vlastnom náklade, či pomocou sponzorov, či pravidelne publikujú
v médiách.
O úrovni tohoročných prác sa viac dozvieme na odbornom seminári,
ale niečo nám prezradí už o pár riadkov ďalej, člen poroty Mgr. Peter
Tollarovič.
Adriena Horváthová, predseda LKB