Vyhodnotenie XXI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA 2019

MIMORIADNE OCENENIA
LAUREÁT SÚŤAŽE
CENA PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
MAREK SOPKO
Bošany
CENA PRIMÁTORA MESTA TRNAVA
MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ
Topoľčany
CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ
EDITA STRIEŽENCOVÁ
Trnava
POÉZIA
I. KATEGÓRIA
1. miesto NINA JAKUBÍKOVÁ, Topoľčany
2. miesto MÁRIA BARNOVSKÁ, Stará Ľubovňa
3. miesto ANDREA HARÍŇOVÁ, Topoľčany
II. KATEGÓRIA
1. miesto MICHAELA PREJSOVÁ, Stará Ľubovňa
2. miesto ADRIANA GÁLOVÁ, Topoľčany
3. miesto MAREK JAROŠ, Stará Ľubovňa
III. KATEGÓRIA
1.miesto IVANA KRAJČÍKOVÁ, Dvůr Králové nad Labem
2. miesto ANNA PRNOVÁ, Horné Srnie
3. miesto JÚLIA RAKOVSKÁ, Smolenice
PRÓZA
I. KATEGÓRIA
1. miesto SIMONA KAPUSNÍKOVÁ, Topoľčany
2. miesto LÍVIA ČEREMUGOVÁ, Svidník
3. miesto JUSTÍNA KAPCALOVÁ, Svidník
Čestné uznanie
TOBIÁŠ KRÁĽ, Nemšová
II. KATEGÓRIA
1. miesto KARIN CHRVALOVÁ, Trnava
2. miesto NATÁLIA MARKOVÁ, Topoľčany
3. miesto MÁRIA DANEKOVÁ, Čáry
III. KATEGÓRIA
1. miesto ZUZANA MARTIŠKOVÁ, Topoľčany
2.miesto MICHAL SCHMIDT, Senica
3. VIERA PAVLENDOVÁ, Michaľany
Čestné uznanie
RIA DÓKOVÁ, Trnava
Čestné uznanie za tvorivé autorské publikovanie
JANKA BLAŠKOVÁ, Jaslovské Bohunice
JOZEF DARMO, Bratislava
MÁRIA GÁBORÍKOVÁ, Banka
ANNA JÓNÁSOVÁ, Galanta
MÁRIA KUTÁKOVÁ – OPATOVSKÁ, Trnava
ARPÁD MATEJKA, Trnava