Nočné verše kráľovského mesta a jeho pomednád

T R N A V S K É          K U L T Ú R N E            L E T O

LITERÁRNY KLUB B E R N O L Á K

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

MESTO T R N A V A

pozýva na

NOČNÉ  VERŠE KRÁĽOVSKÉHO MESTA A JEHO PROMENÁD

XIV. ročník

sobota 21. júla 2018 od 21. hod.

TRNAVSKÁ PROMENÁDA-BERNOLÁKOV SAD

rípade nepriaznivého počasia

ZÁPADNÉ KRÍDLO TRNAVSKEJ RADNICE

v Program: víťazné básne celoslovenskej literárnej súťaže, hudba a verše renomovaných básnikov zaznejú  v podaní známych hercov, domácich recitátorov a hostí.

vScenár a moderovanie: Adriena Horváthová

v Záver: VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ

Príďte, tešíme sa na Vás!