Článok pre matičnú webovú stránku

95. výročie Miestneho odboru Matice slovenskej,

alebo, historickou Trnavou kráčali dejiny

Rok 2018 je rokom mnohých výročí. Pripomíname si 1.150 výročie prijatia staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk, 1. januára – 25. výročie SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 3. marca – 95. výročie  MO MS v Trnave,

v máji – 60. výročie úmrtia národného umelca M. Schneidra – Trnavského,  predsedu MO MS Trnava od r. 1947, v júli – 160. výročie narodenia Ferka Urbánka, významného slovenského dramatika,  prvého predsedu MO MS Trnava v r. 1923, v auguste -155. výročie vzniku MS, v septembri – 780. výročie založenia nášho slobodného kráľovského mesta TRNAVY, v októbri -100. výročie prvej ČSR.

MO MS si svoje výročie pripomenul na slávnostnej členskej schôdzi vo štvrtok 1. marca 2018 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

Naše pozvanie prijali významní hostia : Mgr. Jozef Viskupič, župan TTSK,

Mesto Trnava zastupoval Ing. Pavol Tomašovič z kancelárie primátora, predseda MS JUDr. Marián Gešper, predsedníčka  KR MS TK Dr. Libuša Klučková, riaditeľ DJP Mgr. Emil Nedielka, riaditeľka KJF Mgr. Lívia Koleková a mnohí ďalší.

V úvode sme si spolu s RS BRADLAN zaspievali slovenskú hymnu a vypočuli sme si báseň Jonáša Záborského SLOVÁCI. Potom bolo slávnostné publikum oboznámené s národnými dejinami, o tom, že prvé slovenské divadelné predstavenie bolo odohrané v prvom kamennom divadle v Uhorsku, v Trnave  už v roku l869,že Trnavou prechádzali takmer všetci národovci, počnúc Štúrom, Hurbanom, Hodžom. Radlinským, Tamaškovičom, Palárikom, neskôr F. Urbánkom, M. Urbanom, Tajovským, Jilemnickým, či významnými umelcami akými boli J. Koniarek, M. Schneider – Trnavský.

Hodžova dcéra Božena  sa vydala do Trnavy za advokáta a veľkého národovca Vendelína Kutlíka. Mali dcéru Elenu. Tá sa  vydala sa za dr. Milana Ivanku, ktorý z balkóna radnice v Trnave v okóbri 1918 vyhlásil  vznik prvej ČSR. Elena bola literátka, vydala aj knihu noviel V krinolíne, kde tieto udalosti v Trnave popisuje a verí, že jej maminka Božena Hodžova by bola pyšná na svojho zaťa.

Z pera F. Urbánka (krátené):

„1. januára 1919 bola slávnostne prinavrátená skonfiškovaná budova Matice slovenskej a toho istého roku 5. augusta pod protektorátom pána prezidenta T. G.   Masaryka v prítomnosti ministrov Československej republiky a pri veľkej účasti najprednejších slovenských a českých dejateľov oživotvorila sa Matica slovenská. 3.III. 1923 na valnom zhromaždení SNJ dp. Dr. Pavel Žiška, podpredseda predostrel návrh  o pretvorení Slovenskej Národnej Jednoty na Odbor Matice slovenskej v Trnave, návrh bol jednoznačne prijatý. Slovenská Národná Jednota pretvorila sa na Odbor Matice slovenskej“   AH