XXIV. MATIČNÝ PLES

MATICA SLOVENSKÁ

Miestny odbor MS Trnava

V á s    p o z ý v a

na tradičný matičný ples – XXIV. ročník

Termín :    sobota 27. januára 2018

Miesto :    aula

Strednej odbornej školy poľnohospodárstva

a služieb na vidieku

Zavarská cesta č. 9  T r n a v a

Začiatok : o 19.oo hod.

Vstupné : 25 €

Občerstvenie :

2x večera, káva

nealko, ½ l vína

Hudba :    DJ

Predaj  vstupeniek :

V kaviarni Caffe VERDON na Hlavnej ul. č. 2.Trnava,

Wetzlerov dom

od 2. januára 2018