NÁRODNÉ MATIČNÉ SLÁVNOSTI TRNAVA 2017

Národné matičné slávnosti Trnava 2017

7. – 10. septembra

7. septembra (štvrtok)

9.00 h pri Pomníku Antona Bernoláka

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NÁRODNÝCH MATIČNÝCH SLÁVNOSTÍ

Slávnostné položenie vencov a sadenie lipy

10.00 h v Divadle Jána Palárika

Veľké postavy z dejín trnavského regiónu – fotogaléria

Panteón búst významných osobností

Slovensko v súradniciach času – vedecká konferencia

Prednášajúci: Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Marián Tkáč, PhD. – predseda Matice slovenskej, ThDr. Daniel Dian – tajomník SSV, Mgr. Miloš Klátik, PhD. – generálny biskup evanjelickej cirkvi a. v., prof. JUDr. Marek Šmíd, PhD. – rektor Trnavskej univerzity, doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. – rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Garanti konferencie: Matica slovenská, Trnavský samosprávny kraj, Trnavské arcibiskupstvo, Generálne biskupstvo ECAV, Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

10.00 h v Knižnici Juraja Fándlyho

ŠKOLA FANTÁZIE – literárne podujatie určené žiakom základných škôl

Scenár, réžia, moderovanie: Igor Válek

11.00 h v Strednej priemyselnej škole strojníckej

PREZENTÁCIA VYDAVATEĽSKEJ ČINNOSTI MS spojená s besedou so šéfredaktormi matičných periodík, s autormi, predajom kníh a autogramiádou

18.00 h v Divadle Jána Palárika

DOBRODRUŽSTVO alebo ZMIERENIE PRI OBŽINKOCH

Divadelné predstavenie

8. septembra (piatok)

10.00 h v Univerzite sv. Cyrila a Metoda

Prezentácia vedeckých ústavov a odborných pracovísk Matice slovenskej a Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Prednášajúci: doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. – Slovenský historický ústav MS, Mgr. Marián Grupač, PhD. – Slovenský literárny ústav MS, PhDr. Zuzana Pavelcová – Krajanské múzeum MS, Mgr. Pavol Madura – Archív MS, Mgr. Margaréta Vyšná – Stredisko národnostných vzťahov MS, PhDr. Peter Mulík, PhD. – Historický odbor MS, Ing. Ladislav Lysák, DrSc. – Národohospodársky odbor MS, Mgr. Roman Michelko – Politologický odbor MS, zástupca Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Moderátor: Peter Cabadaj

10.00 – 13.00 h na Trojičnom námestí

Folklórne súbory a dychové hudby

Zametski koren z Chorvátska, Močenčanka z Močenku, Liptáci z Ukrajiny, Drienka z Nitry, Haviar z Rožňavy a Čerhovčan z Bardejova

14.00 h v Knižnici Juraja Fándlyho

LITERÁRNA SÚŤAŽ MATIČNÁ ESEJ 2017 – Hurbanov odkaz dnešku

Slávnostné vyhlásenie celoštátnej literárnej súťaže študentov vysokých škôl. Účinkujú laureáti súťaže, Marián Grupač, Zuzana Bukovenová

10.00 – 21.00 h v City Aréne

FOLKLÓRNE MATIČNÉ SLÁVNOSTI TRNAVA 2017

Čerdavanka z Rumanovej, Radosť z Veľkých Loviec, Uľančanka z Pustých Úľan, Trnavček z Trnavy, Šurianka zo Šurian, Ujlačanka z Veľkého Zálužia, Krpčiarik z Dunajskej Stredy, Zametski koren – chorvátski tamburáši, Rošindolčané z Ružindola, Matičiarky z Košíc, Pustakerčanka z Pustých Sadov, Tamburáši zo Šurian, Kepežďanka z Hájskeho, Slnečnica z Dunajskej Stredy, Čerhovčan z Bardejova, Javorina z Prešova, Liptáci z Ukrajiny, Haviar z Rožňavy

9. septembra (sobota)

10.00 – 13.00 h na Trojičnom námestie

MATICA SLOVENSKÁ POZDRAVUJE TRNAVSKÝ JARMOK

Trnavček z Trnavy, Liptáci z Ukrajiny, Važina zo Šoporne, Trnafčan z Trnavy, Haviar z Rožňavy, Čerhovčan z Bardejova

10.00 h v Dome kultúry

VÝSTAVY: Tlačiareň Neografia, Masky a maškary v ľudovej kultúre, Cesta slovenskou Amerikou, 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, Knižná produkcia Matice slovenskej, Krajanské múzeum Matice slovenskej

16.00 – 17.30 h v Divadle Jána Palárika

VŠADE DOBRE, V TRNAVE NAJLEPŠIE

Galaprogram Národných matičných slávností

Spevokol BRADLAN, detský folklórny súbor TRNAVČEK, Zametski koren z Chorvátska, folklórny súbor HAVIAR z Rožňavy, ZUŠ M. Sch. Trnavského, kapela CABO, folklórny súbor TRNAFČAN

Scenár, réžia: Peter Cabadaj

10.00 – 21.00 h v City Aréne

MATIČNÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI TRNAVA 2017

Matičiarky z Košíc, Pobedičan z Piešťan, Čerhovčan z Bardejova, Teplanka z Teplíc, Haviar z Rožňavy, Šurianček s Robom Kazíkom, Jeseň z Partizánskeho, Velča z Martina, Jatelinka z Abrahámu, Kesanka z Bánova, Matičiar z Levíc, Vrbovianka z Levíc, Janíkovská studnička z Janíkoviec, Lidovec z Nitry, Močenčanka z Močenku, FS Cífer, Liptáci z Ukrajiny, Šintavan zo Šintavy, Javorina z Prešova, Šurovanka zo Šúroviec

10. septembra (nedeľa)

9.00 h v Evanjelickom kostole

SLUŽBY BOŽIE

10.00 h Pietne zhromaždenie pri soche M. R. Štefánika

11.00 h Pietna spomienka pri pamätnom reliéfe Štefana Moysesa

11.30 – 12.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA

13.00 h na Trojičnom námestí

ROZLÚČKA MATIČNÝCH SÚBOROV S TRNAVOU