NOČNÉ VERŠE PROMENÁD

T R N A V S K É          K U L T Ú R N E            L E T O

LITERÁRNY KLUB B E R N O L Á K

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

MESTO T R N A V A

pozýva na

NOČNÉ  VERŠE  PROMENÁD

XIII. ročník

sobota 22. júla 2017 od 21.oo hodiny

TRNAVSKÁ PROMENÁDA-BERNOLÁKOV SAD

V prípade nepriaznivého počasia

ZÁPADNÉ KRÍDLO TRNAVSKEJ RADNICE

V programe vystúpia Magdaléna Kuciaňová, Stanka Borisová, Margareta Partelová, Mária Bartakovičová, Jozef Šimonovič, Tomáš Mosný, Pavol Tomašovič, Titus Holič  a hudobný doprovod Beáta Kuracinová Vargová

Program: víťazné básne celoslovenskej literárnej súťaže ako aj renomovaných básnikov

Scenár a moderovanie Adriena Horváthová

záver

VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ

Príďte, tešíme sa na Vás!