Trnavský samosprávny kraj * Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Literárny klub Bernolák pri Miestnom odbore Matice slovenskej
JUDr. Magdaléna Kuciaňová, poslankyňa NR SR
Západoslovenské múzeum v Trnave

Vás pozývajú na uvedenie literárneho zborníka

KEĎ JE  SLOVO ZLATOM
autorov MARIÁNA BABIRÁTA
ADRIENY HORVÁTHOVEJ
IVETY ŠIMČÍKOVEJ

Pozdrav RS BRADLAN
vo štvrtok 30. mája 2019 o 17.00 hod.
do malej sály Domu kultúry na Trojičnom námestí v Trnave
(vchod zo zadného traktu, na prvom poschodí vpravo)ROBOTNÍCKY SPEVOKOL BRADLAN

Vás srdečne pozýva na

VÝROČNÝ KONCERT

nedeľa 2.júna 2019 o 18:00 hod.

Kostol sv. Jozefa v Trnave

Diriguje: Andrej RAPANTÚvodné slovo
Je to pravda, že naša súťaž otvára svoju tretiu dekádu, že máme tu XXI.
ročník celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO
TOVARIŠTVA 2018/2019? Áno, vyzerá to na skutočnosť, je to realita.
Začnime teda číslami. V prvej kategórii poézie porota hodnotila
19. súťažiacich, v druhej kategórii ich bolo 7 a v tretej kategórii súperili 17.
V próze bolo v prvej kategórii 6 autorov, v druhej taktiež 6 a v tretej,
akoby sa dohodli s poetmi, taktiež 17.
Viacerí autori sa pokúšajú o prózu, aj o poéziu. Napríklad starý pán
Michal Schmidt zo Senice, či vynikajúca Zuzana Martišková z Topolčian. Ba
aj v prvej kategórii skúša tak písať Lívia Čeremugová zo Svidníka.
Zhrňme si to: Do aktuálneho ročníka súťaže 2018/2019, sa prihlásilo
so svojim prácami 72 autorov.
Ten život okolo nás nesmierne letí. V tomto roku si pripomíname aj
30. výročie založenia Literárneho klubu BERNOLÁK, pri Miestnom odbore
Matice slovenskej v Trnave, ktorý každoročne súťaž vyhlasuje a je jej
hlavným organizátorom. Spoluorganizátormi sú Mesto Trnava, Trnavský
samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Matica slovenská, Literárny týždenník KULTÚRA, či Bernolákova spoločnosť Bratislava.
Vraví sa, že zmena je život. Za obdobie 20. ročníkov súťaže máme,
takpovediac tretiu porotu. V prvom desaťročí to boli: Teodor Križka, Zlata
Matláková, Jozef Brunclík. V ďalšom desaťročí to boli s malými obmenami:
Ján Gallik, Eva Jarábková, Jozef Brunclík. No a tretie desaťročie začíname
s porotou v zložení : prof. Eva Fordinálová, Peter Tollarovič a Benjamín
Škreko.
Možno stojí za zmienku spomenúť, že niektorí autori (už druhý rok)
posielajú so svojou literárnou prácou aj „darček“, priloženú publikáciu vydanú vo vlastnom náklade, či pomocou sponzorov, či pravidelne publikujú
v médiách.
O úrovni tohoročných prác sa viac dozvieme na odbornom seminári,
ale niečo nám prezradí už o pár riadkov ďalej, člen poroty Mgr. Peter
Tollarovič.
Adriena Horváthová, predseda LKBPredstavovaný ročník literárnej súťaže v tvorbe pôvodnej poézie
a prózy otvára už tretie decénium podujatia, ktoré má v kontexte literárnych
udalostí na Slovensku etablované miesto. Literárna súťaž O Cenu Slovenského
učeného tovarišstva láka autorov, ktorí vo svojej vlastnej poézii
a próze hľadajú trvalé estetické hodnoty nepodliehajúce chvíľkovým trendom.
Tieto produkty nám dohadzuje tzv. komerčná braková či vulgarizovaná
umelecká literatúra. V tomto kontexte sa ponúka paralela so svetom
populárnej hudby. Známy hudobník, skladateľ a dirigent Karel Krautgartner
sa raz vyjadril: „Keď chceš mať zaručený úspech, píš v r. 1959 lipsi,
v r. 1960 charlestony, v r. 1961 rock and rolly, v r. 1962 twisty, v r. 1963
madisony, atď“. Obdobné módne trendy možno v pomalšom tempe sledovať
i v súčasnej umeleckej literatúre. Tie sa však našich ocenených poetov
a prozaikov netýkajú a zďaleka ich obišli.
Laureát tohto ročníka Marek Sopko sa okrem iného predstavil básňami
- I. a X. zastavenie krížovej cesty. Jeho cizelovaný verš a nápadité rýmy dokresľujú artistný tón jeho poézie. Nadväzuje tak na znalcom poézie známu
krížovú cestu Paula Claudela, ktorú do slovenčiny prebásnil Karol Strmeň
vo výbere Dobré slovo v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Mimochodom, vyšla súbežne z knihou Rudolfa Dilonga Pod krížom, v ktorej
rovnako čítame básnické stvárnenie krížovej cesty. Cenu primátora mesta
Trnava získala Magdaléna Martišková. Jej poézia je charakteristická živým
a hravým prístupom k jazyku, využitím jeho potenciálu a nachádzaniu nových lexikálnych významov na prvý pohľad nepoetických výrazov (polovičný,na znamenie, prívlastok). Poetka tak ukazuje originálny tvorivý postup.Spirituálne ladenú poéziu, akú poznáme i z pera menovaného Claudela či Dilonga, ponúkla Ivana Krajčíková. Stredobodom jej poézie je tiež kríž, ale
aj príbeh Ježišovho narodenia (Traja z východu). Poetka Júlia Rakovská
nám do súťaže zaslala panegyrickú báseň venovanú 50. výročiu úmrtia
trnavského biskupa Ambróza Lazíka, ktorý svojou pastoračnou činnosťou
zanechal v arcidiecéze trvalú stopu a pomenovala ju Ave crux, ako znelo
jeho biskupské heslo. Pozoruhodné verše zaslala mladá študentka Adriána
Gálová, ktorá takto revitalizovala niektoré staršie avantgardné tvorivé postupy.
Už spomínaný Dilong sa raz kriticky vyjadril, že podľa niektorých redaktorov
a recenzentov je dobrým básnikom ten, kto v každom druhom
verši spomenie Pannu Máriu a náboženské reálie. Tento postup je však
kontraproduktívny a podľa takéhoto kľúča literatúru nemožno posudzovať
ani v literárnych súťažiach.
Pre väčšinu prozaických prác tohto ročníka je charakteristická snaha
o autobiografickosť a realistické zobrazenie súčasných reálií, ale aj historického kontextu z pohľadu jednotlivca, ktorý je stotožnený s rozprávačom,resp. protagonistom príbehu. Tento trend možno sledovať i medzi prácami oceňovanými na súťažiach typu Anasoft litera.
Zaujímavý je tiež vekový rozptyl medzi najmladšími a najstaršími
účastníkmi našej literárnej súťaže. Najmladší ocenení majú 13 rokov a najstarší ocenený Michal Schmidt, ktorý do súťaže zaslal svoju poéziu i prózu
má 88 rokov. Svedčí to o všestrannosti a reprezentatívnosti literárnej súťaže
O Cenu Slovenského učeného tovarišstva. Povzbudením pre porotu i
svojich rovesníkov sú mladí nádejní autori v I. kategórii poézie i prózy. Vďaku treba adresovať ich pedagógom, ktorí stimulujú ich rast a podnecujú k
vlastnej tvorbe.
Peter Tollarovič, člen porotyMIMORIADNE OCENENIA
LAUREÁT SÚŤAŽE
CENA PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
MAREK SOPKO
Bošany
CENA PRIMÁTORA MESTA TRNAVA
MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ
Topoľčany
CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ
EDITA STRIEŽENCOVÁ
Trnava
POÉZIA
I. KATEGÓRIA
1. miesto NINA JAKUBÍKOVÁ, Topoľčany
2. miesto MÁRIA BARNOVSKÁ, Stará Ľubovňa
3. miesto ANDREA HARÍŇOVÁ, Topoľčany
II. KATEGÓRIA
1. miesto MICHAELA PREJSOVÁ, Stará Ľubovňa
2. miesto ADRIANA GÁLOVÁ, Topoľčany
3. miesto MAREK JAROŠ, Stará Ľubovňa
III. KATEGÓRIA
1.miesto IVANA KRAJČÍKOVÁ, Dvůr Králové nad Labem
2. miesto ANNA PRNOVÁ, Horné Srnie
3. miesto JÚLIA RAKOVSKÁ, Smolenice
PRÓZA
I. KATEGÓRIA
1. miesto SIMONA KAPUSNÍKOVÁ, Topoľčany
2. miesto LÍVIA ČEREMUGOVÁ, Svidník
3. miesto JUSTÍNA KAPCALOVÁ, Svidník
Čestné uznanie
TOBIÁŠ KRÁĽ, Nemšová
II. KATEGÓRIA
1. miesto KARIN CHRVALOVÁ, Trnava
2. miesto NATÁLIA MARKOVÁ, Topoľčany
3. miesto MÁRIA DANEKOVÁ, Čáry
III. KATEGÓRIA
1. miesto ZUZANA MARTIŠKOVÁ, Topoľčany
2.miesto MICHAL SCHMIDT, Senica
3. VIERA PAVLENDOVÁ, Michaľany
Čestné uznanie
RIA DÓKOVÁ, Trnava
Čestné uznanie za tvorivé autorské publikovanie
JANKA BLAŠKOVÁ, Jaslovské Bohunice
JOZEF DARMO, Bratislava
MÁRIA GÁBORÍKOVÁ, Banka
ANNA JÓNÁSOVÁ, Galanta
MÁRIA KUTÁKOVÁ – OPATOVSKÁ, Trnava
ARPÁD MATEJKA, Trnava